2019 PEPSTORE Logo.png

     TERMENI ȘI CONDIȚII

     INTRODUCERE

      Website-ul www.pepstore.ro este operat și administrat de către societatea comercială:

     PEPSTORE S.R.L.

 • societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legile din România

 • cu sediul social în Odobești, str. Ștefan cel Mare, nr. 40, bl.3IAS, et.1, ap.5, jud. Vrancea, România

 • înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. J39/760/2007, cod unic de înregistrare RO22372820 (denumită în continuare „Pepstore România” sau pepstore.ro)

 • număr de telefon: +40 786 426 444

 • adresă de e-mail: pepstore@yahoo.com

 • Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului www.pepstore.ro (denumit în continuare “Website” sau “Pepstore România” ) și condițiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website (denumit în continuare „Termenii și Condiții").

 • Politica de retur Pepstore România, Politica de confidențialitate Pepstore România, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni și Condiții. Prin utilizarea Website-ului, prin logarea în cadrul acestuia şi prin accesarea serviciilor oferite de către Pepstore România acceptați Termenii şi Condiţiilor detaliate mai jos, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de retur Pepstore România, Politica de confidențialitate Pepstore România, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest Website.

 • Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest Website și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

 • Pepstore România își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile, fără o notificare prealabilă. Pepstore România îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

 • Pepstore România îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

 • Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest Website. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

 • Dacă aveți orice întrebări cu privire la Termeni și Condiții vă rugăm să ne contactați prin modalitățile menţionate mai sus.

     DEFINIȚII

 • Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de produse și/sau servicii comercializate de către Pepstore România, prin intermediul Website-ului. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

 • Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care accesează, în orice mod, Website-ul.

 • Cumpărătorul consumator – orice persoană fizică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator.

 • Cumpărătorul profesionist - orice persoană fizică sau juridică, precum și orice altă entitate care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în scopurile specifice activității sale comerciale sau profesionale, neavând potrivit legii, calitatea de consumator.

 • Vânzătorul - Pepstore România.

 • Comanda - solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții, de către Pepstore România.

 • Produs - orice bun comercializat de către Pepstore România pe acest Website, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

 • Serviciu - orice serviciu comercializat de Pepstore România pe acest Website, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată, care urmează să fie prestat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

 • Contract - contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și Pepstore România, la momentul confirmării de către Pepstore România, pe un suport durabil, a Comenzii transmise de către Cumpărător.

 • Secţiune - o secţiune de pe Website.

 • Newsletter - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, serviciilor și/sau promotiilor desfășurate de către Pepstore România într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Pepstore România cu referire la informațiile conținute de acesta.

 • Tranzacție - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către Pepstore România către Cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Pepstore România, indiferent de modalitatea de livrare;

       

 • Conținut are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;

 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor de către Pepstore România prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către Pepstore România Utilizatorului și/sau Cumpărătorului, conform datelor de contact, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Pepstore România într-o anumită perioadă;

 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de catre un terț cu care Pepstore România are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

 • date referitoare la Pepstore România, sau alte date privilegiate ale acesteia.

 • Campanie - acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul Website-ului un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Pepstore România.

 • Specificaţii - toate specificațiile și/sau descrierile Produselor și/sau Serviciilor așa cum sunt precizate pe Website.

 • Review – o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producator.

 

 • Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărator față de un produs. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare Bun putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărator asupra unui Bun sau Serviciu.

 

 • Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

 

 • Întrebare – formula de adresare către alți Utilizatori/Clienti/Cumpăratori cu scopul de a obține informații despre Bunurile sau Serviciile din pagina respectivă.

 

 • Răspuns – informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpăratorului care a adresat o Intrebare in Website, în pagina unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de către un Utilizator/Client/Cumpărator unui alt Utilizator/Client/Cumpărator în cadrul unei discuții.

 
 

    DOCUMENTE CONTRACTUALE

 • Prin inregistrarea unei Comenzi pe Website, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

 • Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail), prin sms sau telefonic.

 

 • Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Produselor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifică cantitatea de Produselor și/sau Servicii din Comandă Vânzătorul va anunța Cumpărătorul pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii. Dacă clientul nu este de acord cu noua Comandă acesta o poate modifica/anula, iar Vânzătorul va returna suma plătită de Cumpărător în maxim 14 de zile de la confirmarea modificării/anulării comenzii. Pentru plata cu cardul, dacă valoarea comenzii modificate este mai mare ca valoarea comenzii inițiale, Cumpărătorul va trebui să inițieze o nouă comandă.

 

 • Contractul se considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 

 • Informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Website vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia putând fi și alte documente cum ar fi certificatul de garanție și/sau certificatul de conformitate emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Produsele achiziționate.

 

 • Facturile care confirma achizitia produselor de catre dvs. vor fi emise in format electronic si transmise la adresa de e-mail specificata de dvs la crearea contului de utilizator pe Website.

 

     

     ÎNREGISTRAREA CA UTILIZATOR

 • Dacă vizitați Website-ul, chiar dacă nu achiziţionați produse și/sau servicii, aveți calitatea de utilizator.

 • Pentru a putea achiziționa produse și/sau servicii trebuie să vă înregistrați pe Website, prin crearea unui cont.

 • Puteți găsi informațiile necesare cu privire la înregistrare în secţiunea “Intră în cont”.

 • Pepstore România poate refuza solicitarea de înregistrare în măsura în care constată că informațiile furnizate sunt în mod vădit neconforme cu realitatea.

 

     POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

 

 • Pepstore România ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe Website, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, Pepstore România va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Pepstore România constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

 • Vă rugăm să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe Website oferă o experienţă diferită de cea din magazinul Pepstore România. În special, trebuie să ştiți că:

 • culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe Website, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;

 • dimensiunile şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar pe Website, de aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca Produsul să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Produs;

 • fotografiile şi imaginile de pe Website au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului sau să ne contactați prin modalitățile menționate aici.

 • Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Pepstore România să nu poată livra Comanda. De asemenea, Pepstore România își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a Pepstore România față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;

 • Pepstore România depune toate eforturile pentru a livra Produsele în conformitate cu data de livrare asumată, menționată în emailul cu detalii despre livrare, transmis potrivit prevederilor din secțiunea Livrare. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare oferite de Pepstore România (pe website, la telefon sau prin email) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați Secțiunea Livrare pentru mai multe informaţii despre livrare;

 • Nu toate Produsele şi promoțiile valabile pe Website vor fi disponibile în magazinul Pepstore România. Preţurile practicate pe Website pot fi diferite de cele aplicate în magazinul Pepstore România. Pentru a afla prețul exact al Produselor vă rugăm să ne contactați prin modalitățile menționate aici.

 • Pepstore România își rezervă dreptul de a ajusta în mod liber și cu respectarea prevederilor legale, preţurile şi ofertele speciale practicate.

 • Nu este permisă utilizarea acestui Website în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest Website, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest Website prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.

 • Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest Website.

 • Pepstore România, deși depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe Website, nu garantează ca acesta, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți Website-ul pe riscul propriu, Pepstore România nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Website-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Website. Pepstore România nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii. Astfel, este în avantajul dumneavoastră să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

 • Pepstore România își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe Website ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.

 • Orice link-uri către alte Website-uri sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe Website sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Pepstore România nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor Website-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor Website-uri.

 • Pepstore România are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea produselor online, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Pepstore România nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de comenzi online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor.

 • De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către Pepstore România, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Pepstore România.

 • Pepstore România va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe website-ul www.pepstore.ro, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat pe Website rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți.

 • Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord să informați Pepstore România în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.

 • Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o comandă valabilă pe Website numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Produsele și/sau Serviciile să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de email valabilă/activă şi un număr de telefon la care puteți fi contactat cu uşurinţă.

 • Accesul în vederea efectuarii unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumparator.

 • Pentru motive justificate Pepstore România își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului/Cumparatorului în vederea efectuarii unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului/Cumparatorului pe Website, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Pepstore România. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clienții al Pepstore România, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.​

 •  Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate in lei (RON) și includ T.V.A. (19%).

 

     COMENZI

      Cum să plasezi o comandă pe Website:

 • Utilizatorul va consulta secțiunea Cum comand? pentru a obține toate informaţiile relevante despre etapele efectuării unei Comenzi. Înregistrarea Comenzii constituie o ofertă de achiziţionare a produselor de la Vânzător, supusă confirmării sale ulterioare.

 • La plasarea unei Comenzi, vi se va cere să urmați mai multe etape:

      - adăugați produsele alese în coș;

      - selectați modalitatea de livrare;

      - selectați metoda de plată;

      - efectuați plata, cu excepția plății ramburs;

 • Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificată de către Cumpărător. În cazul în care doriți să modificați/anulați comanda vă rugăm să ne contactați prin modalitățile menționate aici.

 • După efectuarea Comenzii veți primi un e-mail sau un telefon de la Pepstore România cu privire la detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare, precum și un număr de identificare a Comenzii. Cumpărătorului i se va aduce la cunoștință disponibilitatea produselor prin e-mail sau telefon.

 • Transmiterea Comenzii de către Cumpărător și primirea emailului, reprezintă doar o confirmare a faptului că această Comandă a fost recepţionată de Pepstore România și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.

      Acceptarea comenzilor și formarea contractului

 • Pepstore România va depune toate eforturile pentru livrarea tuturor Produselor comandate, dar își rezervă dreptul, fără a prezenta motivele aferente, să refuze o Comandă (înainte de a o fi acceptat). În cazul în care Comanda este refuzată de Pepstore România, Cumpărătorul va fi anunţat telefonic sau prin e-mail.

      Prețurile noastre

 • Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei și includ TVA.

 • TVA este inclusă în prețurile produselor și/sau serviciilor.

 • Prețurile produselor afișate pe Website exclud costurile de livrare și costurile altor servicii opționale pe care le-ați selectat.

 • Orice alte costuri suplimentare vor fi incluse în sumarul comenzii dumneavoastră afișat pe ecran înainte de confirmarea finală a comenzii dumneavoastră.

 • Prin prezenta sunteți informat că prețurile produselor și serviciilor disponibile și aplicabile în magazinul Pepstore România nu se aplică achizițiilor făcute pe Website și vice versa.

      Modalitățile de plată

 • Puteți plăti produsele și/sau serviciile prin card bancar, virament bancar sau numerar, în RON.

 • Cardurile bancare acceptate sunt VISA, MAESTRO și MASTERCARD. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării Comenzii în platforma de plăți urmând instrucțiunile furnizate de această platformă.

 • Pepstore România nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

 • Plățile prin numerar se efectuează la livrarea produselor și/sau serviciilor, către reprezentantul curierului desemnat de către Pepstore România.

 • În cazul plății prin card bancar, imediat ce ați plasat Comanda, procesatorul de plăți al Pepstore România va bloca valoarea comenzii pe cardul dvs. Costul produselor și serviciilor selectate va fi debitat din contul dumneavoastră bancar de îndată ce comanda dumneavoastră sau parte din comanda dumneavoastră ce doriți a fi expediată separat, este completă și gata de expediere.

 • În cazul în care Comanda este anulată, procesatorul de plăți al Pepstore România vă va debloca valoarea Comenzii în termen de maxim 14 de zile de la data anulării Comenzii, în funcție de politica băncii dvs.

 • În cazul în care se realizează un control anti-fraudă pentru a asigura securitatea operațiunilor cu clienții, Pepstore România vă poate cere să furnizați documente cu privire la Comanda, prin fax sau e-mail, ca și unul sau mai multe documente care atestă adresa și/sau copia actului de identitate, înainte de confirmarea comenzii dumneavoastră. Comanda dumneavoastră este finală numai după ce Pepstore România a primit aceste documente și a trimis un e-mail de confirmare. În lipsa acestor documente sau în cazul în care documentele nu stabilesc identitatea și adresa dumneavoastră, Pepstore România își rezervă dreptul de a nu confirma comanda. Pepstore România își rezervă, de asemenea, dreptul de a respinge o comandă în cazul unui litigiu referitor la plată în curs de desfășurare sau în cazul în care un Client a comandat un număr neobișnuit de mare de produse și/sau servicii.

 • În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

       Dovada comenzilor şi a plăţii

 • În absența dovezilor, bazele noastre electronice de date și cele ale furnizorilor noștri de servicii sunt păstrate în condiții adecvate de siguranță și constitue dovada tuturor tranzacțiilor între Pepstore România și Cumpărător. În conformitate cu reglementările aplicabile, păstrăm comenzile într-un mediu sigur. Puteți accesa comenzile plasate de dumneavoastră pe Website accesând secțiunea “Contul meu”. În toate cazurile, Pepstore România sfătuiește Clienții să păstreze e-mail-ul de confirmare a comenzii.

      Erori ale preţurilor

 • Pepstore România va depune toate eforturile pentru ca preţurile de pe Website să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care Pepstore România descoperă o eroare legată de preţul unui Produs și/sau Serviciu comandat deja de către Cumpărător acesta va fi informat cât mai curând posibil despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, Pepstore România va considera Comanda anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin email.

 • În cazul în care Cumpărătorul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul Produselor comandate, Pepstore România va oferi o rambursare completă în cel mai scurt termen, dar nu mai mult 14 de zile calendaristice de la anulare.

 • În măsura în care Pepstore România nu a informat Cumpărătorul cu privire la prețurile eronate și a confirmat Comanda, conform prevederilor de mai sus, Contractul valabil încheiat va fi în mod corespunzător executat și Produsele vor fi livrate.

 

     DISPONIBILITATE ȘI INFORMAȚII STOC

 • Ofertele noastre de produse și servicii se aplică atât timp cât ele rămân vizibile pe site, cu excepția cazului în care sunt disponibile oferte speciale, caz în care termenul de valabilitate a acestor oferte va fi stipulat pe Website. Vă sfătuim să verificați disponibilitatea produselor pe pagina de informații relevante despre produs.

 • Dacă plasați o comandă pentru mai multe produse dintre care unul nu este disponibil, Pepstore România vă va informa corespunzător. Restul comenzii va fi procesat și expediat către dvs. în termenul indicat pe Website.

 • În funcție de disponibilitate, statusurile posibile sunt:

     - În stoc – produsul se află în stocul depozitului Pepstore România


     - În stoc furnizor – produsul se află în stocul furnizorului și poate fi livrat într-un termen mediu cuprins

       între 2 - 15  zile lucrătoare, în limita stocului disponibil.

     - În cazul în care un produs nu este disponibil, Pepstore România își rezervă dreptul de a anula comanda,

       caz   în care veți fi notificat în consecință.

 

     LIVRARE

 • Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către Pepstore România le regăsesti în secțiunea Livrare comenzi.

 • Pepstore România va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

 • Pepstore România va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.

 

      Unde livrăm? Unde prestăm serviciile?

 • Produsele sunt livrate prin curier la adresa furnizată de dumneavoastră în Comandă, doar pe teritoriul României.

 • Opțiunea de livrare LOCO Focșani este valabilă doar pentru clienții care comandă local cu adresa de destinație a coletului pe aria Municipiului Focșani.

 • Dacă alegeți livrarea prin sistemul Click & Collect, produsele vor fi disponibile pentru ridicare pe o perioadă de 3 zile , calculată din momentul expedierii către dvs. a e-mailului care menționează că acestea sunt pregătite și puteți să le ridicați. După această perioadă, comanda dvs. este anulată și produsele nu vor mai fi disponibile.

 

      Livrăm la adrese unde locuiesc mai mulți proprietari?

 • În cazul în care se va face o livrare la o adresă cu mai mulți locatari, dvs. ați luat la cunoștință faptul că serviciul de livrare a comenzii oferit de Pepstore România se efectuează la o adresă cu mai mulți locatari menționată în Comanda dvs., însemnând că o livrare poate fi primită de un terț.

 • Livrările către anumite zone care nu sunt ușor accesibile (cum ar fi regiuni muntoase la mare altitudine, etc) se vor face la cel mai apropiat oraș. După aceea, dvs. sunteți responsabil de aranjarea livrării la locul exact în care vă aflați. Acest serviciu poate fi supus unei taxe suplimentare, care nu va fi plătită de către Pepstore România.

     

      Timpul de livrare

LIVRARE PRIN CURIER

 • Coletul ajunge la destinație într-un termen mediu 2 – 3 zile lucrătoare din momentul în care ați înregistrat comanda pe site. Acest termen poate varia în funcție de greutate, dimensiuni, destinație și perioadă.

 • Dacă sunteți în imposibilitatea de a primi articolele livrate, veți fi contactat de către reprezentantul curierului pentru cel mult două încercări de livrare, într-un interval de 7 zile. Ulterior, coletul va fi returnat Pepstore România.

 

LOCO FOCȘANI

 • Coletul ajunge la destinație într-un interval de 24h în funcție de disponibilitatea stocului din depozitul local Pepstore România.

 • Opțiunea de livrare LOCO Focșani este valabilă doar pentru clienții care comandă local cu adresa de destinație a coletului pe aria Municipiului Focșani.

CLICK & COLLECT

 • Dacă ați ales livrarea prin sistemul Click & Collect, produsele vor fi disponibile pentru ridicare pe o perioadă de 3 zile , calculată din momentul expedierii către dvs. a e-mailului care menționează că acestea sunt pregătite și puteți să le ridicați. După această perioadă, comanda dvs. este anulată și produsele nu vor mai fi disponibile.


      Verificați coletele la primire!

 • În ceea ce privește primirea coletelor Pepstore România sfătuiește Clienții să verifice starea aparentă a coletelor la livrare. În cazul unei probleme (ambalaj deteriorat sau care lipsește) dvs.:

     - trebuie să descrieți starea coletului refuzat în detaliu pe nota de livrare/AWB;

     - trebuie să aveți semnătura operatorului de transport pe nota de livrare/AWB;

 • În situația în care livrarea nu este conformă cu Comanda dvs. Pepstore România vă va trimite produsele lipsă/deteriorate în cel mai scurt timp posibil sau vă va rambursa, în funcție de alegerea dvs.

 • Livrarea produselor se va face la intrarea în incinta dvs. (apartament, curte, cladire de birouri, etc.). Reprezentantul curierului nu are obligația de a desface/monta/amplasa produsele în diverse locuri din incinta dvs.

 

POLITICA DE RETUR A PRODUSELOR COMERCIALIZATE ONLINE PE WWW.PEPSTORE.RO

 

 

DISPOZIȚII GENERALE

 • Pepstore România pune la dispoziţia clienţilor săi posibilitatea returnării produselor cumpărate din magazinul Pepstore România sau achiziționate online de pe websiteul www.pepstore.ro. ​

 • Pepstore România poate decide înlocuirea produselor returnate sau rambursarea contravalorii acestora.​

 • Returul produselor se accepta conform termenilor si conditiilor mentionati mai jos si sunt in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Conform articolului 9 din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 2014 aveți la dispoziție 14 zile de la primirea produsului pentru a vă exercita dreptul de retragere, adică să returnați produsul fără a vă justifica decizia. Pentru a vă exercita dreptul de retragere puteți să completați FORMULARUL DE RETUR sau să ne trimiteţi solicitarea pe adresa de email: pepstore@yahoo.com împreună cu următoarele informaţii:

 • nume și prenume / denumire societate

 • număr factură

 • IBAN

 • codul produsului

 • cantitatea 

 • motivul returului

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

​​

 • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separate​

 • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese​

Important:

 • Returnarea produselor se va face pe cheltuiala dvs. prin intermediul curierului desemnat de către Pepstore România.

 • Vă recomandam pastrarea ambalajului original pentru protejarea integritatii produselor.

 • Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat.

 • În cazul uleiurilor și lubrifianților a căror ambalaj (bidon/ cutie metalică/ tub/ recipient sub presiune) a fost desigilat sau deteriorat,  nu se acceptă returul

Pepstore România va rambursa contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data informării Pepstore România de către Consumator asupra deciziei sale de retragere din contract și acceptarea returului. Suma de bani aferentă produselor returnate se va restitui ulterior verificării produselor după stabilirea de comun acord a modalității de restituire sau conform procedurilor legale.

 

CONDIȚII DE RETUR

Conditii generale pentru returul produselor vandute si expediate de Pepstore România:

 • Produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit.

 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.

 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însotit de accesoriile cu care a fost livrat.

 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.

 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri.

 • Produsele marcate în formularul de retur trebuie predate integral curierului, exact cum au fost bifate în site la solicitarea returului. Dacă în coletul de retur se află produse diferite față de cele din formularul completat, după verificarea pachetului de către curier, preluarea va fi refuzată.

PROCEDURA DE RETUR

 • În cazul în care doriţi să returnaţi produsul şi să primiţi contravaloarea acestuia, vă rugăm să completaţi FORMULARUL DE RETUR sau să ne trimiteţi solicitarea pe adresa de email: pepstore@yahoo.com împreună cu următoarele informaţii: nume şi prenume/denumire societate, număr factură, IBAN, nume titular cont bancar, nume bancă, adresă bancă.​

 • În cazul în care doriţi să schimbaţi produsul cu altul sau pentru probleme legate de garanţie, vă rugăm să completaţi FORMULARUL DE RETUR sau să ne trimiteţi solicitarea pe adresa de email pepstore@yahoo.com împreună cu următoarele informaţii: nume şi prenume, număr comandă, număr de telefon.

Important: Returnarea produselor se va face pe cheltuiala dvs. prin intermediul curierului desemnat de către Pepstore România.

 

ANALIZA RETURURILOR

Pepstore România îşi rezervă dreptul de a analiza și decide acordarea sau nu a returului pentru fiecare solicitate în parte.​

RECLAMAŢII ŞI SUGESTII

Pentru orice reclamaţii şi/sau sugestii în legătură cu returnarea produselor comercializate pe www.pepstore.ro vă rugăm să ne scrieţi pe adresa de e-mail: pepstore@yahoo.com

Această politică de retur este valabilă începând cu 01.02.2019

 

     GARANȚIE ȘI SERVICII POST VÂNZARE

 • Toate Bunurile comercializate de către Pepstore România, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. 

 • Clientul este obligat să folosească produsele achiziționate în conformitate cu destinația lor, conform Fișelor tehnice.
  Pepstore România (SC PEPSTORE S.R.L.) nu răspunde de consecințele folosirii neconforme a produselor.

 • În cazul unor litigii se recurge la analiza uleiului la laborator, clientul având dreptul să aleagă un laborator cu toate agrementele necesare.

 • Termenul legal de valabilitate al uleiului este, conform legii, de 3 ani. Uleiurile de calitate își păstrează calitățile un timp mult mai lung, fiind concepute să reziste unor condiții extreme de solicitare și temperatură.

 • Pepstore România pune la dispoziția cumpărătorului Fișele de securitate și Certificatele de conformitate aferente produselor comercializate pe Website, pe care cumparatorul le poate accesa.​

 

     

     DREPTUL DE PROPRIETATE AL PRODUSELOR, TRANSMITEREA RISCURILOR, RĂSPUNDERE

 • Pepstore România își va rezerva dreptul de proprietate asupra produselor cumpărate de Dumneavoastră până ce v-ați îndeplinit toate obligațiile, în special plata prețului integral al comenzii.

 • În cazul în care ați ales plata ramburs, proprietatea Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului, la adresa indicată în Comandă (prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

 • Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor și/sau Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

 • La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior Ppepstore România în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Refuzul de semnare a documentul de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor.

 • După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere sau de deteriorare.

 • În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Produsele în numele său. Reprezentantul Cumpărătorului trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, Produsele. Cumpărătorul este de acord ca Pepstore România să se bazeze pe instrucţiunile reprezentantului ca şi cum ar fi propriile sale indicații.

     

     DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • În conformitate cu Politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe Website, sunt integral în proprietatea exclusivă a Pepstore România. Folosirea, fără acordul expres al Pepstore România, a oricărui material publicat pe acest Website, se pedepsește conform legii. 

 • Prevederile din prezenta secțiune, precum și dispozițiile aplicabile din Politica de confidențialitate, nu vă împiedică să utilizați acest Website pentru a înregistra o Comandă online și a copia/utiliza/printa detaliile acesteia sau ale Contractului.

 • Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de către Pepstore România, includerea oricărui Conținut în afara Website-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Pepstore România asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Pepstore România.

 • Utilizatorii pot copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

 • Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Pepstore România față de respectivul conținut.

 • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

     

     CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

 • Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 
 

     

     FORȚA MAJORĂ

 • Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră sau de caz fortuit. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

 • Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

     

     NEWSLETTER / PUBLICITATE​​

 • În momentul în care, Clientul își crează un Cont pe Website, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Utilizator se poate face în orice moment din contul creat pe Website. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

     

     PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL​​

 

 • Prin interacțiunea cu serviciile sau produsele Pepstore România este necesar să ne furnizați o serie de date personale care ne permit să vă oferim o experiență sportivă cât mai potrivită.

 • Informațiile pe care le primim depind doar de acceptul dvs.

 • Sunteți permanent în control cu privire la modalitățile în care sunt prelucrate datele dvs. personale.  Pentru mai multe detalii accesați Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

     

     LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

 

 • Utilizarea Website-ului, transmiterea Comenzilor şi încheierea Contractelor prin intermediul Website-ului sunt guvernate de legislaţia română.

 • Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau în legătură cu o Comandă/un Contract va fi supus instanţelor competente din România.

 • Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunță sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.